Thursday, November 27

till the end..this friday..
owh..i can't wait to finish all

hols..wait for me!!

songsang

bolehkah kita menidakkan sesuatu yang benar terjadi sekarang kau mengiyakan dan aku menafikan dan bila aku cuba meyakinkan kau ...