Sunday, March 27

fucking' perfect


sayang bersama selamanya.
gila bayang bersama.
bersatu sama bersamanya

M.U.N.G.K.I.N

Antara kita makin rapat kerana keserasian yang terkebetulan mungkin... Antara kita makin selesa kerana kisah yang dicipta mungkin... ...