Friday, August 11

G.D.O *E.P#2*
#pertemuanyangtakdisangka
#dahberjodohjumpala
#suratanataukebetulan
#simbang&lipak
Jarak dan noktah

Kalau dulu segala yang tersirat kita kongsi bersama Dengan pandangan kau suasana mesra akan tercipta Dengan nasihat kau kenangan akan ...